The Doomed Flotilla. Part 4 ‘Relic Protocol’[HUN] A halálraítélt flotta. 4. rész Az ősi protokoll.

[The Doomed Flotilla. Part 1. Gunner[HUN] A halálra ítélt flotta. 1. rész A Tüzér](< base_url >/index.php?/topic/34303-the-doomed-flotilla-part-1-gunnerhun-a-hal%C3%A1lra-%C3%ADt%C3%A9lt-flotta-1-r%C3%A9sz-a-t%C3%BCz%C3%A9r/ “The Doomed Flotilla. Part 1. Gunner[HUN] A halálra ítélt flotta. 1. rész A Tüzér (Click and hold to edit title)”)

[The Doomed Flotilla. Part 2. Jericho Gift[HUN] A halálraítélt flotta. 2. rész. Jerikó ajándék](< base_url >/index.php?/topic/34398-the-doomed-flotilla-part-2-jericho-gifthun-a-hal%C3%A1lra%C3%ADt%C3%A9lt-flotta-2-r%C3%A9sz-jerik%C3%B3-aj%C3%A1nd%C3%A9k/ “The Doomed Flotilla. Part 2. Jericho Gift[HUN] A halálraítélt flotta. 2. rész. Jerikó ajándék (Click and hold to edit title)”)

[The Doomed Flotilla. Part 3 ‘Seventh Seal’[HUN] A halálraítélt flotta. 3. rész 'Hetedik Pecsét"](< base_url >/index.php?/topic/34619-the-doomed-flotilla-part-3-%E2%80%98seventh-seal%E2%80%99hun-a-hal%C3%A1lra%C3%ADt%C3%A9lt-flotta-3-r%C3%A9sz-hetedik-pecs%C3%A9t/ “The Doomed Flotilla. Part 3 ‘Seventh Seal’[HUN] A halálraítélt flotta. 3. rész 'Hetedik Pecsét” (Click and hold to edit title)")

d2c91dd85c83e414eb868869e712.jpg

 

 

Végül egy kékes fény jelent meg a vörös homályban. Egy hagyományos elektromos lámpa állt a hatalmas csarnok közepén egy furcsa fémállvány lábánál. Az egyik mellett guggolt aki a mantrát olvasta. Egy alaktalan figura volt csuklyában. A hangja most kivehető volt, érzelemmentes, gépiesnek tűnt, természetellenesnek.

Nick vissza tartotta a lélegzetét és lassan tovább ment. Az ajkai csendesen ismételték a mantrát és valahol mélyen tudta, hogy ami most történik az nem jó. De a félelem megragadta az elméjét, ahogy az ujjai megragadták a kés markolatát.

A lövész támadásra emelte a pengét és hirtelen lecsapott.

Volt egy fémes csörrenés, a csapás valami fémet ért. A következő pillanatban az alak megfordult, ledobta a köntöst és erősen ellökte Nicket  Azonnal újra lecsapott, de a kés elakadt. A tekintete egy ember tekintetével találkozott és a második pillantásra egy szörnyű kameracsoporttal. Rémületére Nick a kés pengéjét valaminek a csapdájában találta, ami ennek a szörnyetegnek a bal keze helyén volt — egy durva hidraulikus manipulátor.

A kés kihullott a kezéből, amikor a kreatúra elfordította a manipulátort és elszállt valahova a vörös sötétségbe. Nick felkiáltott, megütötte az ellensége a kezével és oldalra ugrott.

— Szentségtörés! Egy mechanikus hang mordult fel, ami egy durva implantátumból jött, ami az állkapocs bal oldalát helyettesítette, — hogy mertél erre a megszentelt fedélzetre lépni!?

Nick görcsösen körülnézett valami fegyvert keresve: egy csődarab, lemez, kábel  — bármi. De nem látott semmit.

— Ez itt a Hetedik Pecsét. A nagy szolga, Bartle utolsó nyughelye. A szent sír!

Hirtelen Nick észrevette, hogy nem egy szörnyeteg van vele szemben, csak egy közönséges Jerikó, bár rettentően csúnya. A lövész hallott már egy Jerikó pilótáról az állomáson ilyen implantokkal, de még soha nem látta.

— Ez csak egy hajó, nyugodj meg, — mondta Nick, de rá is ráfért a nyugalom.

— Nincs bocsánat azoknak, akik vért ontanak ezen a szent helyen. — A Jerikó szavai fenyegetőek voltak, de még csak egy helyben állt, úgy tűnt legalább annyi fél Nicktől, amennyire Nick félt tőle.

— Nem öntöttem ki semmit. Még egy gépolaj foltot sem.

— Megtámadtál engem — egy kevésbé gépi szín jelent meg a félember-félgép hangjában.

— Ez egy valódi hiba volt, — Nick elkezdett hátrálni a kijárat felé, de hirtelen rájött, hogy egy egyedülálló lehetőséget kapott — hogy kerültél ide? Van elérési kódod?

A szolga csak a szemöldökét húzta össze.

— Dr. Al-Khali azt mondta, hogy a templommal fizetünk a szolgálataiért. Azt mondta…

— Elég, Dariusz. Finigan őrmesternek nem kell minden részletet tudnia, — A doktor előlépett a homályból, kezében Nick katonai kését tartva.

— Most már, — szinte mormogott, nem volt ideje megnyugodni a harc után.

— Fiam, — mosolygott a doktor, aki nem sokkal volt öregebb a lövésznél,— nem igazán érted, hogy ki adja itt a parancsokat.

— Én vagyok az egyetlen, akinek katonai kiképzése van, — válaszolta Nick.

— Én az Ellydium Társaság vezető kutatója voltam. Azonban neked nem kellett hallani a harci neuro programozásról. — Ezekkel a szavakkal a doktor elkezdte dobálni a kést egyik kezéből a másikba egy zsonglőr ügyességével.

— Nem fogsz vért ontani ezen a szent helyen! — a Jerikó határozottan rábökött az acélkarmára.

— Igen, valóban. Nem fogsz. — Sam besétált a fénykörbe, egy körfűrész sikoltott a kezeiben. A lány nem tűnt túlságosan elégedettnek.

Nick gyorsan felmérte a helyzetet. Ö volt az egyetlen fegyvertelen. Tehát nincs más választása, mint a diplomácia. Dariusznak és Samnek nem volt egyértelmű az álláspontja, de a doktor határozottan a lövész ellen volt.

Mit lehet tenni? Rosszul hazudott… tehát csak az igazság maradt.

— El akarja vinni a hajót! — kiáltott Nick.

— Képtelenség! — kiáltotta Albert egy kicsit idegesen.

— Feltöltötte az ugrómotorokat a drónok iridium üzemanyagával, —  nyomatékosította Nick.

— Miből gondolod ezt? — kérdezte Sam.

A lövész megfordult és a szemébe nézett.

— Ez volt az én tervem is.

Csent volt. A doktor a fogát szívta, a pilóta nyilvánvalóan zavarban volt és nem tudta, hogy ez most szentségtörés vagy nem, Sam egy darabig elhallgatott, aztán elmosolyodott és azt mondta:

— Emberek százait tudjuk megmenteni! — Evakuálni tudjuk őket a Flottából!

— Nézz körül! Ez egy repülő koporsó! — kiáltotta a doktor, — itt csak egy vész létfenntartó rendszer van. Ez az átkozott láda autopilóta módban volt! Legjobb estben csak a bázis személyzetének elég a levegő!

A Jerikó szem implantja lila fénnyel villant. Nick nem tudta mitől fél még — a karmaitól vagy az újabb szent szólamoktól.

DE nem volt ideje semmit csinálni, amikor az információs tábla kigyulladt, tizenhat pont jelent meg az állomáson.

— Az automatikus flottától érkezett jel, — mondta a fedélzeti komputer női hangja. — Azonosítás megtörtént. Várakozás a kivonásra. Az ősi protokoll aktiválva.

Amikor a tábla kialudt, a fény eltűnt Dariusz szeméből.

— Ó, ne,— motyogta, — ó, ne…

— Mi? Mit jelent ez!? — kiáltotta a doktor. — Válaszolj!

— Az ősi protokoll minden szerves anyag eltakarítását jelenti, — mondta a Jerikó, — nem fejeződik be, míg bárki életben van a Hetedik Pecsét közelében.

Egy csengő hang kíséretében a kés a padlóra esett Dr. Al-Khali kezéből. Nickre nézett és azt mondta:

— Igazad volt.