Star Conflict 1.4.1 (CZ)

Star Conflict 1.4.1 3ce1a39617dd50ebdd1827defe97.jpg

Kryptogram АIIМ72-151012
From: Spojené centrum Žoldáků
To : all@star-conflict.com
Předmět : Dobývání sektorů

Piloti! Je čas na nové bitvy o nadvládu okrajových sektorů! Systém vytváření bitev se podstatně změnil. Nyní se bitev mohou zúčastnit všechny aktivní letky a korporace. Systém vytvoří bitvy a rozestaví všechny letky, jednotky, a dokonce i sólo hráče. O vlastnictví lokace bude probíhat souboj mezi několika korporacemi s vlastními drednauty. Spravování několika lokací zároveň bude obtížným úkolem, který bude vyžadovat seriózní taktický přístup v plánování pohybu drednautu. Všechny podrobnosti — v následujících novinkách. Nepropásněte je!

Administrace SCŽ

Šťastný den ochránců vesmír** u**
be2411fd07ca604eddc5fa4a1a7d.jpg

 

Piloti! ‘Den ochránců vesmíru’ se blíží, svátek, který tradičně slavíme v únoru. Ochraň vesmír před nepřítelem, vyhraj a získej odměnu!

Sváteční ocenění
Pouze během svátku můžete získat zvláštní ocenění ‘Křest ohněm’! K tomu stačí sestřelit 10 nepřátelských lodí v PvP bitvách. Ocenění vám zpřístupní aerografii ‘Ochránce Matičky Země’.

Sváteční balíčky k 23. únoru
2984607ff24620f4e29ee6321f49.jpg

Během svátku budou dostupné následující speciální balíčky všem pilotům:

Protektor I pro lodě úrovní 7-** 9**
Zaručeně obsahuje:

Kontaktní minome
t
Hromadný propulsní inhibitor
Nouzový posilovač štítu
Raketový štít

Pulsar

Protektor II pro lodě úrovní 10-1** 2**
Zaručeně obsahuje:

Dělový adap
tér
Kontaktní minomet

Hromadný propulsní inhibitor
Maskování signatury
Nouzový posilovač štítu
Pulsar

Protektor II** I pro lodě úrovní 10-1 2**
Zaručeně obsahuje:

Dělový adap
tér
Kontaktní minomet
Hromadný propulsní inhibitor
Maskování signatury
Nouzový posilovač štítu
Pulsar

V následujících dnech uvidí piloti další sváteční události. Zůstaňte v kontaktu!

Nové Brokerovy mise
5f7eb453a16dbe7863ec1a088e7a.jpg

SCŽ obdrželo nové smlouvy od Brokera. Všechny Brokerovy mise budou dostupné po omezenou dobu od 22. února do 09-22 MSK 27. února. Jako odměnu získají piloti lodní komponenty Phoenix a Reaper. Pozor! Počínaje 22. března již nebudou lodní komponenty Phoenix a Reaper pilotům dostupné. Bude je možno získat pouze prosteřdnictvím DLC v oficiálním obchodě nebo na Steamu.

Nové ** dobývání s **ektorů

 

https://roundme.com/embed/118800/299585

 

Mód Dobývání sektorů dostává globální aktualizaci. Nová verze Dobývání sektorů zachová mapu lokací s obvyklými okny časů bitev. Vítězství v bitvách jsou odměňována věrnostními vouchery. Všichni členové korporace jsou rovněž odměňováni kupóny, které se uplatňují při vítězstvích v bojových misích.

Korporační CEO a VP mohou stavět a přemisťovat drednauty do lokací ne vyšší úrovně než je jejich drednaut v kterémkoli čase.

Body vlivu
Korporace získávají body vlivu za účast v bitvách. Shromažďují je v lokaci, ve které je drednaut umístěn, a zůstanou tam, pokud bude drednaut přesunut jinam. Body vlivu se získávají hned během bitev o sektory, a to následovně:

Snižováním bodů integrity trupu nepřátelského drednautu. V případě, že je nepřátelský drednaut zcela zničen, přičte se vítězné straně zbývající počet bodů trupu drednautu k bodům vlivu.

Body vlivu jsou rozděleny mezi hráči podle jejich efektivity v boji. Pokud hráč získá 0 efektivity, nezíská body.

Body hráčů v letkách a jednotkách jsou přidány k lokaci s drednautem korporace příslušící vůdci letky nebo jednotk
y.
Lokace pro odměny je ‘uložena’, když se hráč zařadí do fornty, pak může být drednaut dále přemístěn.

Na začátku otevření bitevního okna ztrácí vlastník korporace 50 % bodů vlivu, vyzyvatelé ztrácejí 10 % svých bodů vlivu. Bitvy o lokaci jsou otevřeny 1 hodinu, pak vlastník ztrácí část vlivu vyzyvatelů, který závisí na umístění vyzyvatele v hodnocení. Pokud je vlastníkův vliv snížen na 0 — stává se novým vlastníkem vyzyvatel nejvíce body.

Když bitvy skončí, volná lokace je zabrána korporací s nejvíce body vlivu.

Systém vytváření bitev v dobývání sektorů
Mód Dobývání sektorů je za 24 hodin dostupný 4krát. Kliknutím na tlačítko ‘Dobývat’ se hráč připojí do fronty na bitvy drednautů. Systém vytvoří bitvu pro letky, jednotky a individualisty ve frontě:

Můžete se připojit do fronty, když je korporační drednaut v jedné aktivní lokaci, a máte 3 lodě odpovídající úrovni lokace ve slotech.

Hráči, kteří nejsou členy žádné korporace, se do takové bitvy připojit
nemohou.

Výběr protivníků probíhá mezi těmi, kteří mají drednauty v té samé lokaci

Systém značně snižuje čekací dobu pro letky a všechny hráče v letkách ve frontě

Hráči ze stejné korporace nemohou bojovat proti sobě.

Obecné změny
Technická úroveň lokace na mapě je nyní zobrazena s rozsahem úrovní

T3 -> 7-9

T4 -> 10-12

T5 -> 13-15

Zobrazení technické úrovně drednautů a jejich modulů bylo nahrazeno třídami

T3 -> 3. třída

T4 -> 2. třída

T5 -> 1. třída

Bitva drednautů
Bitevní čas byl snížen na 12 minut

Pozor! Přeprac** ované ‘Dobývání sektor ů ’ bude probíhat po nějakou dobu v testovacím režimu **.

Stráž** lodě**
Piloti! Přišel čas posílit flotilu modifikovanými moduly pro strážné lodě! Strážné lodě jsou navrženy pro ochranu vlastního týmu před nepřátelskými raketami, a posílily obranu spřátelených lodí. Navíc mohou aktivní moduly blokovat pohon přídavného spalování nepřátelských lodí, a tím z nich dělat snadnější cíle pro svůj tým.

Všechny strážné lodě mohou nyní obnovovat svůj trup, pokud nejsou v boji
Rovněž se mohou rychle dostat na bojiště určitým použitím speciálního modulu

Speciální modul ** zový štít
Nyní ještě více zvyšuje rychlost při aktivaci
Speciální modul
Systém ‘Provo k at é r’
Nyní ještě více zvyšuje rychlost při aktivaci
Speci
á l modul Štít B**ašta Nyní ještě více zvyšuje rychlost při aktivaci

Také mají strážné lodě přístup k novým zbraním a aktivním modulům
Nová zbraň Kontaktní minome** t**
Silné krátkonosné dělo

Zbraň s výbušnými projektily, které při kontaktu exploduj
í
Střílí postupně ze všech děl nainstalovaných na lodi

Dělo nestřílí, pokud je v mrtvé zóně

Nový modul Dělový adap** tér**
Typ: Modifikátor CPU
Třída: Fregaty

Role: Stráž

Zvyšuje poškození hlavní zbraní podle toho, kolik je nepřátel poblíž

Inženýři SCŽ rovněž modifikovali několik oblíbených modulů pro strážné lodě:
Pulsar
Nyní při aktivaci zvyšuje odolnost vůči veškerému poškození

Nárůst odolnosti záleží na počtu protivníků v blízkém okolí lodi

Spotřeba energie zvýšena o 25 %

Nouzový posilovač štít** u**
Cooldown byl snížen o 55 %

Spotřeba energie zvýšena o 112 %

Nyní loď obnovuje energii proporciálně počtu protivníků v blízkém okolí

Hromadný propulzní inhibi** tor**
Nyní kontinuálně zpomaluje všechyn nepřátele blízko lodi
Když je aktivován, brání protivníkům používat přídavné spalování

Cooldown byl snížen o 24 %

Spotřeba energie snížena o 45 %

Maskování signatu** ry**
Nyní konstantně snižuje poškození zbraní nepřátel
Když je aktivována, stupeň snížení se zvýší výrazně

Cooldown znatelně zvýšen

Nyní má jednorázovou spotřebu energie

Pole ‘Přízrak’
Čas na dobití znatelně snížen na 35 s, a spotřeba energie zvýšena na 984 bod.

Odolnost štítu a trupu zvýšena o 40 %

Aktivní dosah zvýšen na 2 km

Moduly
Pokračujeme v analýze bitevních statistik od všech pilotů s první lodí ‘Ellydium’ ve svých flotilách. Data ukazují, že je potřeba dalších změn v lodních parametrech pro ‘Thar’ga’, zbraně a moduly vytvořené s technologií Vetřelců.
Vetřelecká intu** ice**
Cooldown zvýšen o 5 sekund

Bojový reboot již neovlivňuje cooldown

Krystalový hla** d**
Dosah modulu je nyní 750 m
Pohlcovač hmoty
Dosah modulu je nyní 750 m

Phoenix a Reaper

 

Pozor všem pilotům! Inženýři SCŽ hlásí, že počínaje 22. března již nebudou komponenty lodí Phoenix a Reaper dostupné pilotům. Bude je možno získat pouze zakoupením zvláštních DLC balíčků v oficiálním obchodě nebo na Steamu.

Různé
Předáno předbitevní upozornění o dočasném používání bonusové matrice pilota
Názvy vyrobených lodí jsou nyní zobrazeny fialově
Vylepšený počet vizuálních a audio efektů

Vylepšená obrazovka hlášen
í
Vylepšené rozhraní skupiny
Pilot je vždy první v seznamu pilotů

Vůdce skupiny má zvláštní znače

Opravy ch** yb**
Opravena aktivační chyba v již pořízených lodních uzlech Thar’Ga

Vylepšené mechaniky pozvání do skup
iny
Opravena počáteční pozice v misi Palebná podpora