Star Conflict 1.4.0c (CZ)

Star Conflict 1.4.0c0b4b02f1a18c4a5bb902e4726967.jpg

K** ryptogram** AIIM72-120854
Od : Spojené centrum žoldáků
Komu : all@star-conflict.com
Předmět : Star Conflict turns 5!

Piloti! V těchto problematických ale šťastných dnech je Spojenému centru žoldáků už 5 let, a nám je radostí oslavit toto výročí společně s vámi! Děkujeme vám za ta léta, plná úžasných událostí a úchvatných příběhů vesmírných bitev. Bez vás, pilotů, bychom zoufalou bitvu s Vetřelci. Bez vás bychom nevytvořili nové lodě a technologie. Bez vás by zůstaly vesmír a okrajové sektory mrtvým prostorem bez života. Je na místě oslavit to společně! Oslavte s námi narozeniny Star Conflict!

Administrativa SCŽ

Vesmíru Star Conflict už je 5!
Našemu hernímu světu je už 5 let, a je nám potěšením oslavit společně s vámi toto výročí! Pět let je dlouhá doba. Zavzpomínejme si, co se v herním světě za tu dobu událo

 

11_EN

 

Speciální sváteční na** bídka ****!**4839b0fc0e144643c2e53ec2c590.jpg

Ve světle herních narozenin jsme připravili dárky:

Sváteční barevní schémata jsou opět dostupná všem hráčům.

Zpátky jsou i jedinečné emblémy. Emblémy budou dostupné pouze po omezený čas!

Nové tituly jsou dostupné pilotům. Titul je odvozený od data pilotovy registrace do systému SCŽ.

Nové portréty pro všechny piloty.

Speciální oslavné rakety

Jedinečné emblémy a sváteční barevné schéma

<img style=“max-width:100%” src="//cdn.thinglink.me/api/image/882584486632488960/1024/10/scaletowidth#tl-882584486632488960;1043138249’" class=“alwaysThinglink”/><script async charset=“utf-8” src="//cdn.thinglink.me/jse/embed.js"></script>

Během svátečních událostí budou piloti moci získat jedinečné emblémy:

Zlatá pětka

Miss Fortune

Smrtící oslava

Pět let služby

Targem Games je 15!!

Nebezpečná pětka

Můžete získat emblémy a sváteční barevná schémata splněním speciálních úkolů od Brokera během oslav. Úkoly budou dostupné po omezený čas.

Můžete rovněž získat emblémy a sváteční barevná schémata ve zvláštním kontejnerovém balíčku. Stačí otevřít záložku ‘Balíčky’ a vybrat ‘Výročí’.

Nové portréty

31357aba2ddf871ad714d3bca87f.gif

V duchu výročí jsme vytvořili nové portréty

Portréty jsou dostupné všem pilotům v ‘Profilu pilota’

Nové titul** y**
Připravili jsme nové jedinečné tituly pro všechny hráče k oslavě výročí. Tituly, které můžete získat závisí na roce, ve kterém jste se poprvé připojili do hry.

Pokud jste se poprvé přihlásili do bitvy v 2012, získáte titul ‘Prekurzor’ a všechny tituly pod ním

Pokud jste se poprvé přihlásili do b
itvy v 2013, získáte titul ‘Rádce’ a všechny tituly pod ním

Pokud jste se poprvé přihlásili do b
itvy v 2014, získáte titul ‘Strážce’ a všechny tituly pod ním

Pokud jste se poprvé přihlásili do b
itvy v 2015, získáte titul ‘Stratég’ a všechny tituly pod ním

Pokud jste se poprvé přihlásili do b
itvy v 2016 získáte titul a ocenění “Rink” a vše pod tím

Pokud jste se poprvé přihlásili do b
itvy v 2017, získáte titul ‘Nadějný’

Targem Games** je 15! Veselé výročí!**339473ad6f0177b69e173947f56f.jpg

Toto jsou rovněž dny, kdy vývojáři z Targem Games, jejichž větve zahrnují vývojáře Star Conflict - Star Gem s.r.o., slaví své 15. výročí. V roce 2002 se malý kruh podobně smýšlejících lidí spojil s myšlenkou vytváření her a založili společnost, která se stala největším vývojářem v uralském regionu v Rusku. Přejeme společnosti nové výšiny a nové hry! Veselé výročí!

Během svátečních událostí budou moci piloti získat jedinečný emblém:

Emblém k poctě 15. výročí společnosti ‘Targem Games’, vývojářů ‘Star Conflict’

Můžete získat emblémy a sváteční barevní schémata splněním zvláštních Brokerových misí během oslav. Úkoly budou dostupné po omezenou dobu.

Můžete rovněž získat emblémy a sváteční barevná schémata ve zvláštním kontejnerovém balíčku. Stačí otevřít záložku ‘Balíčky’ a vybrat ‘Výročí’.

Můžete rovněž získat slevu za Brokerovy mise.

Jednotky a Letky

d70598ca8d78b058b4ed090eb8ab.jpg

Hraní v jednotce nebo letce nabízí přídavné taktické možnosti v bitvě. Přidá na zábavě, piloti získají více dojmů z bitev a mohou využít nové a nečekané taktiky. Od teď bude vytváření jednotek a letek pilotů snazší. Nebudete muset čekat na pozvání do skupiny, a hledat vhodnou skupinu sám. Můžete spustit hromadný nábor do své jednotky nebo letky.

Nový náborový systém jednote** k**
Vůdce skupiny může vytvořit veřejnou pozvánku do skupiny

Sólo piloti mohou rovněž vytvořit veřejnou pozvánku. Pak se stává vůdcem skupiny

Vůdci skupin se nemohou přihlásit do jiných sku
pin
Pozvánka specifikuje účel, pro který je skupina vytvořena, a také minimální úroveň lodí

Pozvánka je platná dokud se skupina nedostane do bitvy nebo nerozpus

Jakýkoli pilot může odpovědět na pozvánku a přihlásit se o členství ve skupině
Piloti mohou podat libovolný počet přihlášek v danou chvíli

Přihlášky nejsou časově omezeny

Přihlášky jsou zrušeny, pokud se pilot připojí do jakék
oli
Přihlášky jsou zrušeny, pokud pilot vytvoří svoji vlastní skupiny nebo pozvánku
Vůdce může přijímat nebo odmítat přihlášku jakéhokoli pilota

Pilot, jehož přihláška byla odmítnuta, už tu samou pozvánku neuvidí

Pilot, který byl vyhozen ze skupiny, neuvidí pozvánky z této skupiny

Pilot, který byl vyhozen ze skupiny, se může do skupiny dostat znovu prostřednictvím osobního
pozvání

Rozhraní
Přidáno zvláštní tlačítko
Přidáno novo okno pozvánek, kde můžete vybrat vhodnou skupinu

Přidáno okno přihlášek (pro vůdce), kde můžete přijímat / odmítat přihlášky pilotů

Mise

c9fbb7df66ebc7ba202512c58e63.jpg

Smlouvy korporace Ellydium
Dr. Conrad Dimeni připravil nové zvláštní úkoly ‘Týmová práce’ pro piloty v jednotkách. Odměna za splnění — 30 xenokrystalů! Nové smlouvy se obnovují každý týden.

Odměny
Speciál kontejner ‘Výrobní balíček’ získávaný jako odměna za mise ‘Týmová práce’ má nyní maličkou šanci na na získání xenokrystalů namísto komponent lodí Dart a Gargoyle.

Změny v systému misí
Mise ‘Technologie Vetřelců’ mohou být obnoveny jednou denně. Časovač je sdílen pro mise v otevřeném vesmíru a smlouvy ‘Technologie Vetřelců’. Následující smlouva bude dostupná ke splnění 6 hodin po přijetí předcházející.

Smlouvy pro frakční věrnost a
mise ‘Týmová práce’ se nyní naplňují na lodích maximální úrovně dostupné vybrané straně konfliktu. Loď musí být v bojovém slotu, ale nemusí být použita.

Lodě
Vzhledem k analýzám statistických dat získaných od pilotů, jsme se rozhodli změnit důležité technické parametry na některých lodích:

Ničitelé
Pokračujeme v analýze bitev s Ničiteli a na základě analýz statistických dat, jsme se rozhodli udělat následující změny pro vylepšení vyrovnanosti boje s Ničiteli:

Loď, která se dostane blíže než 750 m od Ničitele,
mu způsobí trojnásobné poškození štítům, trupu a modulům

Snížené poškození způsobené Ničitelům při zničení motorů, speciálních a aktivních modu

Procyon
Bonus k rychlosti rotace snížen z 15 % na 7 %
Antares
Bonus k rychlosti rotace snížen z 15 % na 7 %
Sirius
Bonus k rychlosti rotace snížen z 15 % na 7 %

Thar’Ga
Bitevní analýzy pilotů s loděmi od ‘Ellydium’ ve svých flotilách ukázaly potřebu změnit parametry lodi ‘Thar’ga’, stejně tak i jejích zbraní a modulů, vytvořených pomocí technologie Vetřelců:

Snížen nárůst trupu a štítu po úrovni 12

Oslabeny uzly odpovědné za trup a štíty na vyšších úrovních:

Snížené posílení štítu úrovně 15
z 15 % na 10 %

Snížené zesílení trupu úrovně 15 z 15 % na 10 %

Sníženo těsnění trupu úrovně 13 z 800 bod. na 600 bod.

Snížené posílení štítu úrovně 11 z 800 bod. na 600 bod.

Snížené zesílení trupu úrovně 9 z
e 17 % na 15 %

Snížené posílení štítu úrovně 7
ze 17 % na 15 %

** Thar’kth’ kanón**
Již nadále neudílí dvojnásobné poškození Ničitelům
Mírně zvýšený minimální rozptyl projektilu ze 2,5 na 6,5 stup.

Mírně snížena přídavná akumulace náboje ze 25 % na 15 %

** Thar’Ga’tok’ Launcher**
Již nadále neudílí dvojnásobné poškození Ničitelům
Snížena rychlost projektilu o 8 %
Speciální modu** l ** ‘Bojový rekonstruktor’
Sníženo trvání z 8 na 6,5

Zvýšena cena pro aktivaci modulu o 20 %

Modifikátor t** rupu "Pohlcovač hmoty"
Sníženo trvání z 10 na 4

Zvýšeno opravování trupu o 100 % za sek
undu
Modifikátor ští
tu ** "Bojový regenerátor štítu"
Snížena rychlost obnovování štítu o 10 %

Zbraně

d8628ea7329b8ea08bb6b778a7d7.jpg

Proběhla velká aktualizace modelů lodních zbraní. Nyní jsou všechny zbraňové modely detailnější a lépe ladí svým vlastnostem.

Bitevní analýzy ukázaly, že několik zbraní vyžadovalo doladění parametrů. Toto umožní vyrovnanější souboje.

Termoaktivní zbraň
Kadence zvýšena o 5 %
Meson** ový kanón
Poškození zvýšeno o 7 %
Halo’ launcher**
Poškození zvýšeno o 10 %

Čas do přehřátí zvýšen o 33 %

Šrapnelový kanó** n**
Snížený rozptyl z 4.5 na 3.5 stup.
Munice ** Iridiové stře ly **
Nyní snižuje rozptyl kinetických zbraní o 35 %

Modul** y**
Ve snaze nadále vylepšovat vyrovnanost boje byly provedeny následující změny parametrů aktivních modulů:

Speciální modul** y**
Speciál modul ‘Pohlcovač hmoty’ byl přejmenován na ‘Bojový rekonstruktor’
Imperiální energetic** ký router**
Rychlostní bonus snížen z 45 % na 20 %
Federační energetický ro** uter**
Rychlostní bonus snížen z 60 % na 30 %
Jericho energetický r** outer**
Rychlostní bonus snížen z 45 % na 20 %
Prostorový stabili** zátor**
Bonus k poškození při fixované pozici snížen z 80 % na 50 %

Různé
Trofeje
Můžete nyní sbírat trofeje i po porážce ve ‘Skirmish’ a ‘Ko-op vs. UI’
Rozhraní
Okno výroby předmětů je nyní zobrazovatelné jediným kliknutím
Když vylepšujete modul, stačí nyní stisknout Enter

Nyní velikost okna závisí na počtu vylepšení

Vylepšené chování kamery v Hangáru

Jiné
Vylepšený vzhled některých zbraní

Nyní není resetováno výrobní nastavení
lodí při výrobě jejich částí

Vylepšené rozvržení emblémů na lodi Gargoyle

Vylepšené rozvržení zbraní na několika lodích

Hlasový chat je nyní dle výchozího n
astavení zapnutý
‘Sonda zlatokopů’ nyní nahrazuje přídavná zařízení Autonomní sonda a Výzkumná sonda

Počet ničitelů v týmech v herním módu ‘Skirmish (PvP)’ je nyní omezený.

Opravy ch** yb**
Opraveno zobrazení připravenosti ‘Tažného paprsku’ na vzdálenost větší než je maximum

Opraveno několik chyb
na mapách
Opravena animace lodi ‘Ronin’

Opraveny některé modely zbran
í
Opravené některé texty

Miny ničitele Vigilant nyní vybuchují při přibližování Křižníku, Ničitele a Defilera

Odstraněny parametry s nulovými hodnotami v popiscích zbraní a modulů

Vylepšená stabilita klienta při účasti na turnajích

Lodě úrovně 15 nyní mohou získat bonusy v b
oji
Opravena chyba v karmě, když zabíjíte pašerácké stráže
Opraveny chyby, které se zasekávaly v herním rozhraní
Opraveny ikony nepřátel v PvE

Opraveno několik chyb v mechanikách mis
í
Vylepšená stabilita serve
Vylepšená stabilita klienta

Piloti! Rychlá oprava byla nahrána na naše servery. Sestává z:

Smlouvy

Podmínky smluv ‘Týmová práce: jednotka’ byly značně zjednodušeny. Nyní stačí sundat 150 Ničitelů nebo 200 jiných lodí. Každý pilot dostane náhodnou podmínku ze seznamu.

Přidána smlouva ‘Týmová práce: zničení’:

 

●     Znič nebo pomoz zničit 10 lodí, zatímco jsi ve skupině

●     Odměna: 1 xenokrystal

●     Smlouva je obnovována jednou za dvě hodiny od chvíle, co jednu přijmete

 

Thar’ga

Speciál modul ‘Bojový rekonstruktor’ nyní využívá 75 % příchozího poškození k obnově

Efektivita obnovy síly ‘Pohlcovač hmoty’ snížena o 5 %

Efektivita speciálního modulu ‘krystalový hlad’ snížena o 7 %

 

Ničitelé

Loď, která bude blíže než 750 m od Ničitele udílí 2,5x poškození jeho štítům, trupu a modulům namísto 3x

 

Pozor! Nově zakoupené portréty mohou být po aktualizaci ztraceny a budou obnoveny v nejbližší budoucnosti.