Star Conflict 1.4.0b (CZ)

Star Conflict 1.4.0bcd62283eb91d7f65ec848f611032.jpg

K** ryptogram** AAIM50-120625
Od : Zástupce stanice ‘Ellydium Theta’ Dr. Conrad Dimeni
Komu : all@star-conflict.com
Předmět RE: Project Evolution

Piloti! Šťastný nový rok 4617! Jsem si jist, že v novém roce dosáhneme nových a dříve nevídaných objevů při studování technologie Vetřelců, a že ji využijeme ve prospěch lidstva!

Válka v Vetřelci je pro lidstvo těžkou zkouškou. Dostáváme velice nedůsledné a velmi děsivé zprávy z metropolí. Vypadá to, že nemohl přežít žádný stát ani organizace beze změn. Mnoho světů je naprosto zničeno. Zatím je informace extrémně kontroverzní a vyžaduje potvrzení.

Ale očividně byl svět uvalen v chaos, a předešlá bouře před branami pouze zhoršila situaci. Mnoho soustav je nedostupných. Frakce nemohou ovládat svá teritoria. Dokonce i v okrajových sektorech neméně dotčených invazí Vetřelců vidíme ohromné počty nájezdníků. Jejich cíle jsou neznámé. Dostáváme hlášení o značně narůstajícím počtu pirátů, teroristů a prostě zoufalých lidí. Nyní na ně můžeme narazit ještě blíže bývalým střediskům civilizace.

Inženýři a zaměstnanci korporace ‘Ellydium’ a stanice ‘Ellydium Theta’ budou pokračovat ve výrobě nových lodí a zbraní, které budou čelit silám Vetřelců. Bitevník ‘Thar’ga’ je jen první lodí v nové linii mocné flotily lidstva. Společně zvítězíme!

Vedoucí** stanice Ellydium Theta Dr . Conrad **Dimeni

SCŽ hlásí ukončení ‘Technolog** ického závodu **
SCŽ hlásí oficiální ukončení slavností.

Xenočipy byly odstraněny ze hry

Xenokrystaly jsou nyní dostupné po splnění sm
luv Conrada Dimeniho na stanici ‘Ellydium Theta’

Xenokrystaly mohou být získány v kontejnerových balíčc
ích
Balíčky ‘Kyber-Ježíšek’, ‘Elitní pašerák’ a ‘Xenokontejner’ již nejsou nadále k mání

Lodní komponenty pr
o Dart a Gargoyle mohou být použity při obchodování v budoucnu
Zbraně ‘Klauss Inc.’ byly odňaty na analýzu dat a další modifikace

Denní prázdninové turnaje pirátského barona skončily. Nyní se turnaje konají pouze o nedělíc
h

Pozor! Čas ‘Dobývání sektorů’ time, který byl změněn během prázdnin se vrátil zpět k původnímu:

DobSek se nyní koná v 18-00 GMT.

Nové úkoly od Arthura Gage
556d74d3dbec927cafe6bbb935eb.jpg

Tady Gage. Slyšíte mě, piloti? Až příliš se tu mluví o ‘Ellydium’. Mám moc práce od jejich prostředníků, ale nedostatek času, abych našel muže do práce. Tady je dohoda: dokaž, že pracuješ tvrdě a já ti najdu něco zvláštního. Můžu ti jenom říct, že bez toho se dá jen těžko postavit loď ‘Ellydium’. Platí?

Zvláštní úkol od Arthura Gage
Získej 200 kompozitních panelů Vetřelců splněním Gagových misí nebo zakoupením balíčků. Dříve získané kompozitní panely se nezapočítávají.

Za odměnu dostaneš 10 kusů struktur bitevníku Vetřelců.

Posílání lodí do vál** ky**
Svobodná korporace ‘Ellydium’ je připravena podepsat smlouvy se zkušenými piloty a válečnými veterány. Potřebujeme jen ty nejlepší! Dokaž, že jsi pilot zasluhující prodlouženou smlouvu! Mise je jednoduchá — najdi konvoj v lokaci a doprovoď jej do našich doků!

- Počínaje úrovní 5 dostanou piloti kompozitní panely Vetřelců za vyslání lodí do války

- Pokud použijete Ničitele úrovně 8 a 11, pilot získá dodatečnou odměnu — více kompozitních panelů Ve
třelců

Týmová p** ráce**

7533035f7e1a80ae293b5b1995a7.jpg

Vedoucí stanice ‘Ellydium Theta’ Dr. Conrad Dimeni a SCŽ vydali zvláštní smlouvy pro všechny piloty. Piloti, vyhrajte alespoň 5 PvP bitev v jednotce a získejte speciální ‘Výrobní balíček’ obsahující vzácné komponenty a malou šanci na získání komponent lodí Dart a Gargoyle

Smlouvy jsou dostupné všem pilotům na lodích od úrovně 5

Smlouvy jsou dostupné na všech stanicích okrajových sektorů a lze je naplni
t za den neomezeně bez ohledu na počet splnění
Kontejner ‘Výrobní balíček’ je dostupný pouze při splnění misí SCŽ

Lodě

ae7319c997eb58b55abdce3a00be.jpg

Na základě analýz palubních počítačových záznamů od pilotů, kteří se zúčastnili prázdninových bitev, jsme provedli malé změny v některých parametrech bojových lodí. Veškeré změny byly navrženy, aby byly bitvy vyváženější a zajímavější.

Dart
Tato loď je nyní úrovně 11.

Lodní parametry se nezměnily.

Gargoyle
Tato loď je nyní úrovně 11.

Lodní parametry se nezměnily.

Thar’Ga
Síla trupu byla zvýšena.

Rotační rychlost byla zvýšena.

Strážné lod** ě**
Lodě role Guard jsou navrženy, aby chránily tým před nepřátelskými raketami a zlepšili obranu spřátelených lodí.

Zvýšena odolnost štítu

Alligator-C, T-Rex Mk II, Inquisitor, Neuron Zealot, Tormentor S
Zvýšený bonusový dosah aktivních modulů

Zbraně a moduly
Analýzy palubních počítačových záznamů od pilotů využívajících zbraně a moduly korporace ‘Ellydium’ dali inženýrům nová data, která pomohou doladit některé parametry. Veškeré změny byly navrženy, aby bylo používání zbraní a modulů bitvách vyváženější a zajímavější.
Vetřelecká intu** ice**
Nyní zvyšuje poškození zbraní.

Snížen aktivní čas.

Značně snížený rušivý čas při zaměření cíle.

Cooldown mírně snížen.

Krystalový hla** d**
Detekční dosah zničení lodí zvýšen.

Aktivní čas znatelně navýšen.

** Thar’Ga’tok’ Launcher**
Maximální rychlost projektilu zvýšena.

Počáteční rychlost projektilu zvýš
ena.

Zrychlení proj
ektilu znatelně navýšeno.
Kondenzující krysta** ly**
Poškození znatelně navýšeno.

Opravování lodí značně navýšeno.

** Thar’kth’ Kanón**
Poškození znatelně navýšeno.

Zrychlení proj
ektilu znatelně navýšeno.

Zbraně

Zbraně: Vakuový rezonanční las** er**
Jedinečná zbraň dostupná pouze Ničiteli Vigilant.

Mírně sníženo poškození hlavní zbraní a poškození
v okolí
Mírně snížen čas do přehřátí

Zbraně: Termoa** k tiv ** zbraň
Jedinečná zbraň dostupná pouze Ničiteli Tyrant.

Rychlost projektilu zvýšena

Herní módy 2be594c1dc826b0d9ab1bb5cb015.jpg

Po analýzách herních statistik z prázdnin bylo rozhodnuto, že se mírně změní délka bitev a některých dalších důležitých nastavení pro úrovně 1-5, 5-10 a 11-15:

Domina** tion**
Trvání bitev se zvýšilo na 5 minut, (úr. 1-5), 8 minut (úr. 5-10), 10 minut (úr. 11-15)

Počet bodů pro ví
tězství byl navýšen na 500 (úr. 1-5), 750 (úr. 5-10), 999 (úr. 11-15)

Combat Recon
Trvání bitvy zvýšeno na 7 minut (úr. 5-10), 9 minut (úr. 11-15)

Čas, kdy se může kapitán vracet
do hry zvýšen na 120 s (úr. 5-10), 200 s (úr. 5-10), 200 s (úr. 11-15)

Detonation
Trvání bitvy zvýšeno na 7 minut (úr. 5-10), 9 minut (úr. 11-15)

Beacon Hunt
Trvání bitvy zvýšeno na 7 minut (úr. 5-10), 10 minut (úr. 11-15)

Počet bodů pro vítězství byl navýšen na 100 (
úr. 5-10), 140 (5-10 ranks), 200 (úr. 11-15)

Team battle a Přežíván** í**
Trvání bitvy zvýšeno na 4 minuty (úr. 5-10), 7 minut (úr. 5-10), 9 minut (úr. 11-15)

Rozhraní
Některé prvky rozhraní byly předělány pro zlepšení jednoznačnosti.
Obrazovka hlášení
Informace o pilotech přesunuty do oddělené záložky.

Přepracované okno hlášení o efektivitě

Různé
Přizpůsobeny podmínky misí pro získání lodi ‘Thar’Ga’.

Mise pro odemčení speci
álních modulů lodi ‘Thar’Ga’ se staly více dostupné a snáze splnitelné

Prostorový skener nyní lokalizuje komponenty pro sestavení lodi Ellydium: kompozitní panely a xenokrystaly.

Opravy ch** yb**
Opraven popisek bloku pohonu lodi ‘Thar’Ga’.

Vylepšené texty a popisky (bude aktualizová
no později)
‘Thar’kth’ kanón byl přesunut do náležité sekce v Obchodě/Sladu.

Opraveny některé prvky rozhraní.

Opraven
problém s tím, že se loď Gargoyle’ nemohla dostat do bitev drednautů.

Všechna schémata jsou nyní v náležité sekci Obchodu/Skladu.

Opravena chyba v pyro-em
iteru