Reinforcements Brigade (Évzáró Történet) Kalendárium - December 1

Bevezető és Előzmények

 

=Az Univerzum Létrejötte=

-Ezen történetben a galaxis történelme különböző mint a való világban - Az univerzumok, beleértve ezt is, egy úgynevezett “Káosz Tér”-ben helyezkednek el. A káosz tér centrumában maga Káosz van, egy gömb alakú “anyag”-halmaz, amire nem hatnak a fizika törvényei (a káosz térben talán nincsenek is). Az általunk ismert anyagok hosszú folyamat során jönnek létre: Káosz először ‘Káosz Energiát’ termel, amely idővel összesűrűsödik és ‘Valóság Szövetet’ alkot. A valóságszövet hatalmas gumókba csomósodik, amiben a valóságszövet ‘Sötét Anyaggá’ alakul át, az pedig energiává és az általunk ismert anyagokká tud lebomlani. A történet szerint így jöttek létre az univerzumok, majd minden ami azokat kitölti (A történet szerint az ősrobbanás a valóságszövet-gumóban lévő nagy mennyiségű sötét anyag gyors lebomlása energiává és anyaggá). Ha az univerzumból anyag, energia vagy sötét anyag kijut a káosz térbe, az nem tud ott fennmaradni így valóságszövetté és káosz energiává alakul át. Csakis kizárólag Valóságszövet-burokkal vagy káosz energia-pajzzsal lehet megtartani egy kilépő űrhajó vagy objektum szerkezetét.

 

=A Galaxis Létrejötte, Működése=

-A tejút (történetbeli nevén ‘Proximéda’) és a testvérgalaxisa, az Androméda elméletileg kettő ‘Istenekentúli’, vagyis kettő olyan lény által lett részben létrehozva amik még az isteneknél is erősebbek - Szupermasszív fekete lyukakat hoztak létre amik magukhoz vonzották az űrben sodródó anyagot, és mindkét galaxisba alkottak egy megközelítőleg akkora kocka alakú (andromédában gömb alakú) objektumot, aminek az oldalai olyan hosszúak mint a mi napunktól a Jupiter vagy Szaturnusz távolsága. Ezeket a hatalmas objektumokat rengeteg főőrző és annyi ‘Nexus Őrző’ védte amennyi görög betű van (a történetben a görög betűk a Nexus Őrzők után lettek elnevezve). Miután elég anyagot vonzott magához a fekete lyuk, a Nexus egy hatalmas térburkot generált köré, ami meggátolta az anyag gyors elszívásában, de elég erős maradt ahhoz hogy maga körül tartsa az összegyűjtött anyagot - Így jött létre a két galaxis. A Nexusnak van egy másik szerepe is a térburok fenntartásán kívül: Hogyha az univerzum veszélybe kerülne, és megsemmisülne, a Nexus képes lenne a fekete lyukat egy hatalmas térkapuvá alakítani, amely az egész galaxist át tudná transzportálni egy másik univerzumba. 

 

=Az Istenek Háborúja=

-Még több millió évvel ezelőtt a galaxisban nem csak intelligens fajok, hanem több millió isten is élt: Az istenek együtt is élhettek városokban és birodalmakban, de sokan saját világokat hoztak létre ahova csak a tér megtörésével és az azután keletkező “rés”-en keresztül lehet átjutni (Ilyen volt a Menny és a Pokol is). Az istenek mellett éltek még Nexus Őrzők is: Ők kétszer olyan erősek voltak mint egy isten, és akkoriban az isteneknél 3-szor erősebb Nexus Fenntartók is rengetegen éltek még, de ők inkább a Nexusban lévő feladatokat látták el. A Nexus képes volt a saját energiáját felhasználva olyan tárgyakat és ereklyéket alkotni, amik sehogy máshogy nem jöhetnek létre: Elemköveket. Az elemkövek különböző erőket biztosítanak annak aki tudja használni őket, és a Nexus energiáját felhasználva tudnak különböző hatásokat kifejteni a környezetükre (Pl.: Epsilon ‘Gravitáció’ eleme, Delta ‘Tudat’ eleme vagy Béta ‘Ásvány’ eleme ami képes volt az anyagok szerkezetének gyors megváltoztatására, több energia felhasználásával akár teljesen megváltoztatva az anyagokat, így gyorsan ásványokat létrehozni, amikkel mind építeni mind rombolni is tud (attól függ milyen gyorsan jönnek létre, és milyen formában). A Nexus őrzők ezen kívül képesek voltak “újraéledni” ha meghaltak (habár testük extrém ellenálló volt a többi szerves lényhez képest): A Nexus összegyűjtötte hátramaradt energiáikat, és újraalkotta testüket idővel. Azonban egyszer a Nexus Őrzők maguk is összevesztek egy súlyos helyzetben: Az építésre jó elemű őrzők a leginkább pusztításra való elemeket használókkal vesztek össze, mert szerintük csak rontott volna a galaxis akkori helyzetén, és ezt a konfliktust az Istenek szabad lapnak vették egy háborúhoz. Így tört ki az istenek közötti háború, amit csak néhány ezer isten élt túl és ami az akkori nagyon elterjedt intelligens faj kihalását is okozta végül: A Precursor (Előd)-ökét, vagy más néven az Egykoriak (Formers) kihalását.

 

=A Precursorok Kihalása=

-A Precursorok másmilyen lények voltak mint mi: Képesek voltak szervetlen anyagból szerveset alkotni, olyan módon ahogy se a Nexus se az Istenek nem tudtak soha: Rendellenesen változtattak anyagokat. A legelterjedtebb anyag amit létrehoztak az a saját vérük, energiaforrásuk és egyben táplálékuk is volt: Élő iridium. Ők is emberszerű alakkal rendelkeztek, de 2-4 (vagy ritkán akár 6) kezük és lábuk is lehetett, illetve 1-2-3 szem-szerű szerv is lehetett fejükön. A vázuk és a kültakarójuk elhalt Iridium volt: Szenes, rugalmas mégis leginkább szilárd anyag. Az ereikben viszont élő iridium volt: Alapból zöld anyag, viszont sok alfajnak a vérébe más anyagok is keveredtek, így végül 12 különböző színű Precursor faj jött létre (a fekete váz és kültakaró, az elhalt iridium ugyanolyan volt mindegyiküknél). Együtt éltek az istenekkel, és a galaxis minden részében elterjedtek. Ők nem egyszerű bolygókon éltek: Élő bolygókat (Bion-ok) alkottak, amikben magma és láva helyett élő iridium folyt, ami rendszerekben áramlott és végül szervszerű részekre tagolódott a bolygó belseje. Intelligens lett, és élt belülről. Még fénysebességgel is tudott utazni az űrben anélkül hogy a rajta tartózkodók megsérültek volna (bár ehhez mágneses mezejét és gravitációját is meg kellett változtatnia, ami negatívan hatott volna a bolygó egészségére ha túl sokszor ugrott volna). A Precursorok felszín alatti, illetve a felszín beomlasztásával létrejött kráterekben éltek, ahonnan magasra nőttek a hozzájuk hasonló anyagból, illetve természetes vegyületekből és kőzetekből álló oszlopok és hegyek, amikben lakásszerű nyílásokat vájtak és azokban éltek. Társadalmuk és gondolkozásuk lényegesen eltért az emberétől, egyrészt a biológiai különbség miatt, másrész azért, mert ők még az istenek mellett éltek, és tőlük kaptak tudást (emellett a Nexus Őrzők biztosították hogy az istenek ne nyomják el vagy tévesszék meg őket)… Majdnem tökéletes volt a társadalmuk. Azonban az istenek háborúja során kihaltak: Megváltoztak, degenerálódtak és már soha többé nem voltak ugyanazok mint korábban.

 

=Az Emberiség Elődei - Ellenségek és Barátok=

-A Precursorok “kihalásával” két faj jött létre: Az egyik a Crystallid-ok: Ők lényegében precursorok, de degenerálódtak, elvesztették az iridium létrehozásának képességét és nagyrész űrhajószerű lények lettek. Olyanok lettek, mint valami űrben élő állatok. Ha nem lennének a Hírnökök és a Leviatánok, valószínűleg már kihaltak volna (végleg). A másik faj az Átalakultak: Élőhalott precursorok, akiket a halálból hozott vissza a megváltozott szerkezetű élő iridium. Míg a Crystallidok szimbiózisban éltek a túlélő Élőbolygókkal, addig az Átalakultak megölték és átalakították őket, mint a paraziták: Bolygóméretű halálcsillagokká, zombibolygókká amik széttépik az élőbolygókat és kitermelik belőlük a bennük lévő iridiumot. A Leviatánok átvették az irányítást mind a Crystallidok, mind az Átalakultak felett, így az egymással ellenséges fajok végül egy oldalon kötöttek ki. A Hírnökök különbözőek voltak: Mind a 12 Crystallid/Átalakult fajnak van egy hírnöke, amik kicsi (akkora mint egy nagyobb focilabda), gömb alakú Crystallidok, amiknek 1 nagy szemük van (álló pupillával), bennük egy isteni ereklye található ami minden belső szervüket helyettesíti illetve egy ismeretlen, extrém ellenálló fém burkolat van körülöttük ami tökéletesen illeszkedik a testükhöz, viszont ki is tudják nyitni (feszíteni) a burkot, így láthatóvá válik a hírnök igazi teste ami ugyanabból van mint a Crystallidok: iridium. A hírnökök nagyon intelligens lények, amik öntudatosak (kivéve ha a fajuk Leviatánjai kontrolláló jelleműek, és felettük is átvették az irányítást). Ők végtelen mennyiségű Crystallinet (elhalt iridium + élő iridium) tudnak termelni, így a gömb alakú testükből szabadon növeszthetnek csápokat, tüskéket vagy testrészeket, amiket könnyen le is tudnak választani. A hírnökök belsejében lévő ereklyét “Faj Mag”-nak nevezik, és minden hírnöknek van egy darab. A mag különböző egyén mint a hírnök, de teljesíti minden parancsát annak a hírnöknek akinek a tulajdonában van. 12 Crystallid (és így Biomorph) típus van amik mind természetben mind adottságokban különböznek. Mindegyik Crystallid típus egy csillagjegyhez van rendelve a könnyebb meghatározás érdekében (de lényeges kapcsolat nincs a csillagjegy és a típus között). A Leviatánok, mellettük a Crystallidokkal és Átalakultakkal (Biomorphok) együtt most elhagyják világaikat, és visszatérnek ebbe és a környező galaxisokba hogy megtalálják a túlélő Bionokat, eközben némelyik típus mindent romba dönt az útjában, beleértve az emberi civilizációt is… Az emberiség jelenlegi legnagyobb ellenségei az ellenséges Crystallidok és Átalakultak, amik a leviatánok hatása alatt akkor is megtámadják az emberi űrhajókat és objektumokat ha azon Crystallidok alapból barátságosak is. Jelenleg az emberiségnek (A Nexus Őrzők segítségével) 2 Hírnököt sikerült kiszabadítaniuk a Leviatánok elnyomása alól, akik hálájukként beleegyeztek, hogy az emberek oldalán maradnak és küzdenek (bár leginkább a Nexus Őrőzkhöz kötődnek, az emberek felé bizalmatlanok). Vannak olyan Crystallid fajok, amiknek a Leviatánjai nem nyomják el a Hírnökük tudatát, így ő úgy cselekszik ahogy kíván. A Crystallid invázió megsemmisítette a korábbi emberi populáció 95%-át, és az emberi flották 90%-át, emellett a galaxis is romokban van. És ez csak 1 Crystallid faj inváziója volt a 12 közül, viszont most abbamaradt az invázió. És egyre több jelenik meg a többi fajból is. Akárcsak a vihar előtti csend…