Blog vývojářů ze 29. září: Úpravy v systému vylepšování modulů

Minulý měsíc jsme si trochu povídali o nadcházejících změnách v systému vylepšování zbraní a modulů. Poptávka po detailech těchto změn byla tak velká, že jsme se rozhodli vyložit i ty nejmenší detaily následující aktualizace a zodpovědět ty nejčastější otázky. Čerstvé vydání našeho blogu vývojářů uspokojí i ty nejzvědavější piloty. Tak pojďme na to!

08dfe906e7e419dea81f07cb73d8.jpg

 

_ Jak bude vylepšovací postup fungovat? _

Vylepšování bude prováděno pomocí věrnostních voucherů a kreditů. Zaprvé bude muset pilot vybrat modul, který chce vylepšit a aktivovat jej. Aktivovaný modul je umístěn v odpovídajícím lodním slotu, celý postup vylepšování se bude odehrávat jen tam.

df4958ad4e1c0d3814d5928d76a5.jpg

 

Pokud je modul odstraněn ze slotu, postup vylepšování se zastaví. Nicméně, pokud zastavíte výzkum, bude fáze vylepšení uložena a vylepšování může pokračovat později. Můžete vylepšovat pouze jeden modul v danou chvíli.

_ Budu si muset vzít moduly s sebou do bitvy? _

Nebudete si muset brát loď s daným zkoumaným modulem do bitvy, ani si ho nebudete muset dávat do bojového slotu. Postup bude pokračovat za jakýchkoli okolnostech, dokonce i když pilot poletí s jinými loděmi.

_ Jak získám frakční věrnost? _

Všechny současné metody získávání věrnosti, jako hledání trofejí po bitvě nebo otevřený vesmír, účast v SCL a posílání lodí do války, zůstanou

Piloti získají přístup ke všem smlouvám hangáru dané frakce, a jejich splnění vám umožní vyvinou vybraný modul získáním věrnosti.

Změny se budou týkat frakčních smluv a postupu získávání věrnosti v bitvách:

  1. Naplňování smluv
    Ve stanici dostane hráč příležitost dokončit smlouvy dvou frakcí hangáru stá vající rasy, s 1 dostupnou smlouvou od každé z nich. Když je jedna smlouva naplněna, další bude aktivní následující den. Věrnost za splněné smlouvy je převedena na pilotův účet, a jeho velikost závisí na maximální úrovni hráče.

  2. Věrnostní vouchery v bitvě
    Abyste získali věrnost v bitvách, musíte aktivovat výzkum modulu na lodi. Ale nebudete přesto muset brát právě onu loď do bitvy. Velikost odměny bude záviset na úspěchu či selhání pilotova týmu, bonusech lodi s aktivovaným modulem, celkových bonusech k věrnostním voucherům a prémiové licenci.

_ Budou mít prémiové lodě vliv na množství získané věrnosti? _

Ano. Když poletíte v prémiové lodi, získáte o 20 % více věrnosti. To umožní vylepšovat moduly a zbraně mnohem rychleji.

_ Bude možné ukládat věrnostní vouchery? _

Ano. Věrnostní vouchery mohou být uloženy a uskladněny na pilotově účtu. Jsou přeneseny na tento účet, pokud není vybrán žádný modul pro výzkum.

_ Jak bude nový systém vylepšování modulů pracovat? _

Nashromážděním dostatečného množství věrnosti pro modul, může pilot zvýšit Mk. úroveň za kredity. Tudíž je možné vylepšit modul až na Mk. 4. Konečné vylepšení Mk. 5, pokud je dostupné, bude fungovat jako obvykle — v dílně.

Pro urychlení výzkumu můžete použít nashromážděnou věrnost stávajících frakcí. Nejprve systém použije věrnost z modulu, poté požadovanou věrnost náležitých frakcí.

 

9dc44587a47afc2d03caad68356b.jpg

Výzkumný proces může být urychlen pomocí GS. Cena za urychlení výzkumu bude záviset na množství již nashromážděné věrnosti. Touto cestou získá pilot další Mk. vylepšení bez útraty kreditů.

_ Co se stane s vylepšovacími soupravami? _

Během hledání trofejí mohou nyní piloti získat modul úrovně Mk. 1. Soupravy Mk.2 a Mk.4 již ve hře nebudou.

Nasbírané Mk.2 soupravy mohou být rozebrány na komponenty do dílny nebo prostě prodány. Mk.4 budou nyní rozebrány jen na iridium, anebo mohou být prodány.

_ Iridium. ** Jak je získat a kde je utrácet?**_

Pozůstatek kultury Prekurzorů, iridium, se stává jedním z nejdůležitějších zdrojů ve Star Conflict. Můžete získat iridium rozebíráním artefaktů Vetřelců nalezených během hledání trofejí. Můžete rozebrat trofeje zdarma nebo pomocí GS, a získat více iridia. Nemůžete uložit artefakty do skladu.

Ta nejzajímavější část — brzy budete moci směnit iridium za speciální kontejnery se zvláštními předměty v obchodě! První z nich, průmyslový kontejner SCŽ, bude dostupný v nejbližší aktualizaci. Uvnitř těchto kontejnerů můžete nalézt Mk.5 schémata, moduly s bonusem k synergii, dokonce i lodní komponenty anebo vzácné zdroje.

 

298489b47d5879b4cbf8c9430e33.jpg

Tak jako předtím, je iridium odměnou za kontrolu lokací v Dobývání sektorů a je spotřebováno na výstavbu a vylepšování Drednautů.

_ Proč jsou změny potřeba? _

Tyto změny učiní vylepšovací systém více intuitivní, a piloti budou moci blíže pozorovat svůj postup hrou, jak mikrocíle, tak celkové ambice… Bude možné přerozdělit úsilí pro jednoduché získání iniciálních vylepšovacích fází. Např. Mk3 vylepšení budou dostupnější!

Vylepšovací postup bude přehledný, a co je nejdůležitější, stane se jednodušším! Obzvláště pro nové začínající hráče.