Blog vývojářů z 6. listopadu: Nový úrovňový systém! [CZ]

Není tajemství, že vyvažování hry je procesem neustálého zlepšování. Dokonce i rovnost v šachách je stále předmětem živých debat ohledně práva prvního tahu bílými figurkami. Ve velkém free-projektu jako je Star Conflict je rovnost rovněž neustálou debatou mezi hráči a vývojáři. Některá vyvažovací řešení byla evidentní od počátku vývoje hry, jiná se nacházela až v průběhu živoucího projektu. Úrovňový systém, který dnes diskutujeme je výborným příkladem toho druhého případu.
 
96f3ffafc45f59ec91a0d9391aaa.jpg
 
Přechod k úrovňovému systému byla na spadnutí dlouhou dobu, uvědomili jsme si, že stávající systém založený na technologických úrovních (tiers) musel být vylepšen. Nicméně, byli jsme si vědomi důležitosti tohoto rozhodnutí a museli jsme provést pár závažných příprav pro takový krok. Tudíž proces zabral delší čas. Ale nyní můžeme konečně prohlásit, že koncept se ‘Úrovní’ ve hře stane zásadním.
 
Pojďme si povědět o budoucích změnách podrobněji. Předtím, měla hra pět odlišných technologických úrovní, což vedlo  k tomu, že se každá stávala hrou ve hře. Každý modul byl dostupný určitým technologickým úrovním, striktně vymezeným úrovněmi. Při přechodu na technologickou úroveň museli piloti začít od začátku, vylepšovat stejné vybavení, které již bylo vylepšeno na předchozí technologické úrovni. Vedle toho, jste museli hned bojovat s piloty na dobře vybavených lodích. Některé aspekty této situace nebyly uspokojivé, takže bylo nejprve nutné přehodnotit mechaniky lodního vybavení, což jsme provedli

 
To vyústilo v následující změny.
 
Nyní má veškeré vybavení ve hře individuální rozmezí úrovní, kde je dostupné k zakoupení a vylepšení, aniž by se musely tyto kroky opakovat později. Rozmezí úrovní se liší pro každý modul, ale každé rozmezí je širší než tříúrovňový limit technologických úrovní.

 
Podívejme se na rozdíl mezi starým a novým systémem s příklady v tabulce níže
 
                                                                      _ Starý systém, založený na technologických úrovních _
21e6778b3189b54e7a01abb2f126.png
 
Například “Inertial Stabilizer” – modul byl dostupný k použití na čtvrté a páté technologické úrovni neboli úrovních 10-15. Na každé z těchto úrovních platilo, že každé tři úrovně (zvýrazněno odlišnou barvou), jsme si kupovali modul a vylepšovali jej znovu. Všimněte si, že i přes možnosti použití modulu na všech lodích čtvrté technologické úrovně, byl dostupný k zakoupení až od úrovně 11.

 

                                                                        Nový systém, založený na úrovních
5ebfbf77e694d78c302e139bb5b8.png
 
S novým systémem bude tento modul dostupný od úrovně 11 do úrovně 15 včetně. Stačí, když si jej koupíte a vylepšíte jednou. Výsledkem je jeden jediný modul dostupný na pěti úrovních, místo dvou modulů dostupných na dvou technologických úrovních (neboli 6 úrovních).
 
Adaptive Shield býval dostupný na třech technologických úrovních (T3, T4 a T5), ale i přes možnost použití modulu na lodích T3, byl dostupný k zakoupení až od úrovně 9.
 
Nyní je modul dostupný od úrovně 9 do úrovně 15. První modul může být použit na úrovních 9-13 a jeho pozdější verze je dostupná na úrovních 12-15. Druhá verze je odemknuta počínaje úrovní 14. Suma sumárum. Dva moduly dostupné na sedmi úrovních, místo tří modulů dostupných na třech technologických úrovních.
 
Zadruhé, všechno lodní vybavení způsobující poškození a obnovovací moduly budou změněny následujícím způsobem: vybavení nižších úrovní se stane efektivnější, zatímco vlastnosti totožných vybavení používaných na vyšších úrovních zůstane stejné.
 
Zatřetí, změny ovlivní zvýšení přežití lodi (survivability). Po představení úrovňového systému lodě získají většinu své schopnosti přežít na prvních úrovních synergie. Mimoto, celková schopnost přežít většiny lodí byla zvýšena. Nicméně, schopnost přežít na lodích úrovní 14-15 zůstane stejná.
 
Vzhledem k výše uvedeným změnám, se stane pilotův postup ve hře hladší. S každou úrovní se piloti cítí uvolněnější, s vědomím, že nebudou muset hrát v nepříjemných podmínkách.
Navzdory více než dvěma stům lodí ve hře, postup k lodím maximálních úrovní byl hráči vnímán jako chůze po kamení. Rozhodli jsme se vyřešit tuto situaci a dali jsme si za cíl učinit hráče sebejistějšími, když hrají kteroukoli loď ve hře.
 
S tímto a se změnami vybavení, jsme tedy museli přehodnotit i matchmaking, který prodiskutujeme jako další.
 

  • Nyní, se pouze lodě přiléhajících úrovní mohou dostat do hry. Jinými slovy, když si vezmete loď úrovně 2, dostanete se do bitvy proti úrovním 1 a 2, nebo 2 a 3.
  • Vyvažování bude vypočítáno podle nejvyšší úrovně lodi ve vašich bojových slotech. Obecně řečeno, pokud půjdete do bitvy s loděmi úrovní 1, 2 a 3, pouze úroveň 3 se započítá. Avšak stále můžete letět s lodí úrovně 1. Takže nebuďte překvapeni. Když narazíte na loď mnohem nižší úrovně než je ta vaše – někdo vám dává zásah zadarmo, nebo si hodně věří. Jinými slovy, bitvy mezi Davidem a Goliášem jsou možné, ale pouze pokud je hráč ochotný přijmout to riziko.
  • Předpokladem bude stejný počet hráčů s loděmi vyšších a nižších úrovní v každém týmu

 
Jak můžete vidět, změny jsou více než vážné a jsme velmi opatrní s jejich zavedením. Snažit se s tímto vypořádat bez vaší pomoci by bylo troufalé pro jakéhokoli vývojáře. Tudíž jsme se zaměřili na předběžné testování, vnitřní a veřejné. Je pěkné, že mnoho pilotů vyslyšelo naše prosby, podívalo se na úrovňový systém a podalo nám nedocenitelnou pomoc v mnoha ohledech. Konkrétně, výše zmíněné mechaniky poškozujícího vybavení byly značně přepracovány po pečlivé analýze hromadného testování. Jsme rádi, že tolik zkušených hráčů přivítalo inovace, konkrétně méně času stráveného samotnou dřinou, nebo možnost používat své oblíbené lodě na nových úrovních. Samozřejmě tu bylo mnoho konstruktivní kritiky, která byla více než užitečná. Děkujeme vám za účast na vývoji naší hry!
 
Pokračujeme v práci na úrovňovém systému a sledujeme vaše reakce. Již brzo ohlásíme ještě úžasnější věci, jako systém automatických turnajů , a samozřejmě ničitele , ale o nich si povíme jindy!
Děkujeme za vaši pozornost!