Star Conflict 1.3.14 (CZ)


Recommended Posts

Star Conflict 1.3.14: Fáze tři
Každým dnem se blíží rozsáhlá ofenzíva do sektorů Vetřelců! Je na čase shromáždit maximální sílu vaší flotily před tím, než korporace ‘Ellydium’ odhalí nová tajemství Vetřelců.

https://coub.com/view/gxsst

Kryptogram BBIМ48-100542
OdZastupující vedoucí Bezpečnostní služby ‘Ellydium Theta’ Natasha Cortes
Komu: Zastupujícímu vedoucímu stanice ‘Ellydium Theta’ Dr. Conrad Dimeni
Předmět: Projekt Evoluce

Dozvěděli jsme se detaily incidentu v bloku 502, kompartmentu RG7. Podle vnitřního vyšetřování, během experimentů interakce cesných atomů s povrchem ‘ovládacího vzorku’,  vedlo hrubé porušení bezpečnosti k nekontrolované řetězové reakci, následované uvolněním energie a nebezpečné radiace. Analýzy existujících záznamů nám dávají nové příležitosti pro použití ‘vzorků’. Včetně výstavby lodí.

Naneštěstí, únik informací z ‘Ellydium Theta’ pokračuje a informace o experimentu se dostala do rukou potenciálních partnerů. 

Zastupující vedoucí Bezpečnostní služby ‘Ellydium Theta’ Natasha Cortes

Lodě

c6f80416db5a8457701a764d5e32.jpg

Povolání Ničitelů úrovně 14 značně změnilo rovnováhu sil v okrajových sektorech. Vedoucí korporace začaly závod ve výstavbě Ničitelů, nových a předchozích generací. Loděnice byly přehlceny příkazy. Čas poskytnutý Federaci a Jerichu skončil. Imperiální výzvědné agentury zpřístupnily všechny nezbytné informace k výstavbě Ničitelů nejvyšší úrovně veřejnosti. Nové lodě budou mít jedinečnou výzbroj a aktivní moduly. Každý Ničitel je kombinací mnoha let zkušeností a technologie nejvyšší kvality metropole.

Korporace ‘Ellydium’ ohlásila své jedinečné projekty užívající technologii Vetřelců. V této souvislosti budou loděnice vyrábět Ničitele Impéria úrovně 14 pouze po omezený čas. A brzy budou předělány na výrobu fundamentálně nových lodí. 

Ničitelé
S touto aktualizací se stane imperiální Ničitel úrovně 14 dostupný všem pilotům. Připomínáme, že Ničitelé jsou novou lodní třídou se značnou palebnou silou a mohou použít přídavné energetické štíty a speciální zbraně. 

Všichni noví Ničitelé jsou třídy Supresorů.
    Ničitelé úrovně 14 mají 9 modifikačních slotů
    Pro výstavbu Ničitelů úrovně 14 potřebujete zvláštní surovinu — Elektrum.
        Elektrum může být získáno jako odměna za splnění úkolů SCŽ
        Elektrum může být získáno ve speciálních kontejnerových balíčcích
        Elektrum může být získáno jako odměna během fáze hledání trofejí po bitvách.
    Rovněž potřebujete jedinečnou komponentu – Imperiální aktivátory ničitele
Imperiální aktivátory mohou být získány jako odměna za splnění Brokerových úkolů
Imperiální aktivátory mohou být získány jako odměna za vyslání Ničitelů do války přes A. Gage

Imperiální Ničitel Vigilante503b6eaf4027668a8e59c116ffd.jpg

Třída: Ničitel třídy supresorů
Příslušnost: Impérium
Úroveň: 14

Krásný příklad výroby imperiální lodě, Ničitel Vigilant byl vyvinut na příkaz Inkvizice jako odpověď na prudce vzrůstající aktivity kultu Pozůstalých. Nad projektem osobně dohlížela zvláštní agentka Miranda del Arte. Inkvizice je dobře obeznámena aktivitami Řádu. Dvě organizace, které podstoupily obrovské přeměny, čelily jedna druhé za časů starého Direktoria. Navzdory počáteční úzké specializaci se Vigilant psvědčil jako všestranná bitevní stroj. Brzy byl převzat a schémata byla představena SCŽ.

Rysy imperiálních Ničitelů úrovně 14
    Akumuluje 5 % volné synergie
    Integrita trupu 127 600 jednotek
    Objem štítu 18 000 jednotek
    Náboj kondenzátoru 400 jednotek
    Poškození zbraní zvýšeno o 7 %
    Přídavné bonu
sy za zvýšení úrovně synergie
        Při dosažení úrovně 2: zvýšená odolnost vůči termálnímu poško
zení
        Při dosažení úrovně 4: na výběr jeden ze tří při sestavová
        Při dosažení úrovně 8: na výběr jeden ze tří při sestavová

Speciál modul: Paprskový destruktor
Udílí poškození zvyšující se v průběhu času. Cíl rovněž ztrácí 167 jednotek energie za sekundu. Modul přestává pracovat, pokud je vzdálenost k cíli delší než 600 m.

Zbraně: Vakuový rezonanční laser
Jedinečná zbraň dostupná pouze Ničiteli Vigilant. Pokud udržíte paprsek na cíli déle než 1 s, utrží cíl a nepřátelé v dosahu 500 m přídavné poškození na 5 sekund.

Aktivní modul: Dálkový minový pás4219d3b5d82f6529ed66aff3b7cd.jpg

Jedinečný aktivní modul dostupný pouze lodi Vigilant. Vytváří samospouštěcí minu aktivovanou kolizí nebo časovačem. Po aktivaci je mina neviditelná. Spustí se, pokud se cíl vzdálí od rozmezí výbuchu 500 metrů nebo po 120 sekundách.

Modifikátor CPU: Detektor zranitelnosti
Jedinečný modul dostupný pouze lodi Vigilant. Snižuje odolnost vůči poškození o 30 bod. Všem nepřátelům v dosahu 2200 metrů. 
    Můžete mít pouze jeden namontovaný modifikátor tohoto typu
na Ničiteli

Jericho Ničitel Tyrant

https://skfb.ly/WqDY

Jericho Ničitel úrovně 14 Tyrant již nadále není dostupný k výstavbě. Všechny loděnice se soustředí na výrobu pouze jednoho typu Ničitelů úrovně 14. Pro tuto chvíli imperiální Ničitel Vigilant.

    Přerušila se výroba Ničitele Tyrant
    Postavené Ničitele zůstanou u jejich vlastníků
    Přestavba Ničitelů zůstává dostupná

Jedinečný speciální modul: Warpový reflektor pro Tyranta
    Cooldown zvýšen z 5 s na 7 s.

Změny Ničitelů a parametrů modulů Ničitelů
Změněna rotační rychlost Ničitele:
   
Rychlost naklánění snížena z 12 na 11 stup/s
    Rychlost otáčení snížen
a z 20 na 18 stup/s

Aktivní modul: Fotonový emiter
    Zlepšená spotřeba energie o 25 %
    Pozměněné rozmezí úrovní dostupnosti modulu:
             Fotonový emiter 13 je nyní dostupný
pro 9 přes 13
              Fotonový emiter 15 je nyní dostupný
pro 12 přes 15
    Poškození sníženo o 5 %

Brokerovy mise
SCŽ hlásí, že během ‘Fáze tři’ budou všechny Brokerovy mise s odměnami na výstavbu Ničitelů dostupné 2 dny. Doporučujeme pilotům opatrně sledovat všechny úkoly od SCŽ. To pomůže vše získat exkluzivní technologii, co možná nejrychleji!

Různé
Vylepšené texty a popisky
Vylepšené vizuální efekty

Opravy chyb
Opraven popis některých modulů
Opravena animace Gauss
ových kanónů
Opraveny chyby na některých mapách
Opraven dvojitý obraz v integrované grafice Intel HD 500 (Skylake)


 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.